Askıda Yemek ve Yemek Bursu Uygulama Esasları


Askıdan Yemek

 1. Bu uygulamadan, Süleyman Demirel Üniversitesinde aktif olarak okuyan öğrenciler faydalanabilir.
 2. Askıdan yemek alma işlemi, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından sağlanan dijital uygulamalar (SDÜ Mobil, kiosk uygulaması, web uygulaması) aracılığıyla gerçekleştirilir.
 3. Askıdan yemek alma işlemi, gün içerisinde sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilir. Gün içerisinde askıdan alınan ancak kullanılmayan yemek, saat 22.00’de otomatik olarak tekrar askıya bırakılır.
 4. Öğrencinin hesabında; askıdan alınmış fakat kullanılmamış durumda yemek bulunması veya ilgili hafta için haftalık yemek kartı yüklemesi yapılmış olması durumunda askıdan yemek kullanılamaz.
 5. Öğrencinin dönemlik yemek bursundan faydalanması durumunda, ilgili dönem içinde askıdan yemek alma ihtiyacı oluşmayacağından dolayı askıdan yemek kullanamaz.
 6. Askıda yemek bedeli, SDÜ’de ilgili dönem için öğrencilere uygulanan günlük yemek ücreti esas alınarak belirlenmektedir.

Yemek Bursu

 1. Yemek bursu, her eğitim öğretim dönemi başında, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ilgili dönem boyunca yemek sunumunun sağlandığı bir hizmettir.
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından bütçe imkânları doğrultusunda her dönem ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu verilmektedir.
 3. Yapılan yemek bursu bağışları ile burs sağlanan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Yapılan her bağış, burs sağlanan öğrenci sayısının artırılması için kullanılacaktır.
 4. Yemek bursu bedeli, SDÜ’de ilgili dönem için öğrencilere uygulanan haftalık yemek ücreti esas alınarak belirlenmektedir. Burs bağışı, bir öğrencinin bir ya da iki dönem burstan faydalanmasını sağlayacak şekilde yapılmaktadır.
 5. Bu uygulamadan, Süleyman Demirel Üniversitesinde aktif olarak okuyan öğrenciler faydalanabilir.